โรงเรียนดัดดรุณีขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี

เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน