Datdaruni School : โรงเรียนดัดดรุณี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

รายละเอียดประกาศ ดังนี้ 

 

Comments powered by CComment

 1. งานวิชาการ
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. สมัครงาน
 4. เผยแพร่งานวิจัย
 5. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. ดาน์วโหลดเอกสารต่าง ๆ
 7. สถิติการรับสมัครนักเรียน

 

 

 

 • ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 • ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.1(MEP)

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ( IEP )

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ( SMTE)

 • ประกาศรับสมัคร มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 • คุณสมบัติ วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1

 • คุณสมบัตินักเรียน ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ม.1

 • รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ม.1

 • ประกาศรับสมัคร มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 • คุณสมบัติ วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4

 • คุณสมบัตินักเรียน ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ม.4

 • รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ม.4